Thiết kế phòng khách với các mẫu đẹp nhất

Những mẫu phòng khách đẹp nhất được IvHome thiết kế và lựa chọn theo các phong cách cổ điển, tân cổ điển và hiện đại. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhập mẫu thiết kế mới nhất và đẹp nhất trong bài đăng này. Mời quý vị tham khảo.

Thiết kế phòng khách cổ điển

Mẫu số 1

Phòng khách cổ điển, phối cảnh 1-1.

Phòng khách cổ điển, phối cảnh 1-2.

Mẫu số 2

Phòng khách cổ điển, phối cảnh 2-1.

Phòng khách cổ điển, phối cảnh 2-2.

Phòng khách cổ điển, phối cảnh 2-3.

Phòng khách cổ điển, phối cảnh 2-4.

Thiết kế phòng khách tân cổ điển

Mẫu số 3

Phòng khách tân cổ điển, phối cảnh 3-1.

Phòng khách tân cổ điển, phối cảnh 3-2.

Phòng khách tân cổ điển, phối cảnh 3-3.

Mẫu số 4

Phòng khách tân cổ điển, phối cảnh 4-1.

Phòng khách tân cổ điển, phối cảnh 4-2.

Phòng khách tân cổ điển, phối cảnh 4-3.

Phòng khách tân cổ điển, phối cảnh 4-4.

Mẫu số 5

Phòng khách tân cổ điển, phối cảnh 5-1.

Phòng khách tân cổ điển, phối cảnh 5-2.

Phòng khách tân cổ điển, phối cảnh 5-3.

Phòng khách tân cổ điển, phối cảnh 5-4.

Mẫu số 6

Phòng khách tân cổ điển, phối cảnh 6-1.

Phòng khách tân cổ điển, phối cảnh 6-2.

Phòng khách tân cổ điển, phối cảnh 6-3.

Phòng khách tân cổ điển, phối cảnh 6-4.

Thiết kế phòng khách hiện đại

Mẫu số 7

Phòng khách hiện đại, phối cảnh 7-1.

Phòng khách hiện đại, phối cảnh 7-2.

Mẫu số 8

Phòng khách hiện đại, phối cảnh 8-1.

Phòng khách hiện đại, phối cảnh 8-2.

Mẫu số 9

Phòng khách hiện đại phối cảnh 9-1.

Phòng khách hiện đại, phối cảnh 9-2.

Phòng khách hiện đại, phối cảnh 9-3.

Phòng khách hiện đại, phối cảnh 9-4.

Mẫu số 10

Phòng khách hiện đại, phối cảnh 10-1.

Phòng khách hiện đại, phối cảnh 10-2.

Phòng khách hiện đại, phối cảnh 10-3.

Hy vọng những mẫu phòng khách đẹp nhất được IvHome thiết kế và lựa chọn đã mang đến cho quý vị những tham khảo bổ ích. Hãy gọi chúng tôi để được giải đáp mọi thắc mắc và nhận những tư vấn miễn phí.

Xem thêm:

Lên đầu trang