Thiết kế phòng bếp và ăn với các mẫu đẹp nhất

Những mẫu phòng bếp và ăn đẹp nhất được IvHome thiết kế và lựa chọn theo các phong cách cổ điển, tân cổ điển và hiện đại. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhập mẫu thiết kế mới nhất và đẹp nhất trong bài đăng này. Mời quý vị tham khảo.

Thiết kế phòng bếp và ăn cổ điển

Mẫu số 1

Phòng bếp và ăn cổ điển, phối cảnh 1-1.

Phòng bếp và ăn cổ điển, phối cảnh 1-2.

Phòng bếp và ăn cổ điển, phối cảnh 1-3.

Phòng bếp và ăn cổ điển, phối cảnh 1-4.

Phòng bếp và ăn cổ điển, phối cảnh 1-5.

Mẫu số 2

Phòng bếp và ăn cổ điển, phối cảnh 2-1.

Phòng bếp và ăn cổ điển, phối cảnh 2-2.

Phòng bếp và ăn cổ điển, phối cảnh 2-3.

Thiết kế phòng bếp và ăn tân cổ điển

Mẫu số 3

Phòng bếp và ăn tân cổ điển, phối cảnh 3-1.

Phòng bếp và ăn tân cổ điển, phối cảnh 3-2.

Phòng bếp và ăn tân cổ điển, phối cảnh 3-3.

Mẫu số 4

Phòng bếp và ăn tân cổ điển, phối cảnh 4-1.

Phòng bếp và ăn tân cổ điển, phối cảnh 4-2.

Thiết kế phòng bếp và ăn hiện đại

Mẫu số 5

Phòng bếp và ăn hiện đại, phối cảnh 5-1.

Phòng bếp và ăn hiện đại, phối cảnh 5-2.

Mẫu số 6

Phòng bếp và ăn hiện đại, phối cảnh 6-1.

Phòng bếp và ăn hiện đại, phối cảnh 6-2.

Mẫu số 7

Phòng bếp và ăn hiện đại, phối cảnh 7-1.

Phòng bếp và ăn hiện đại, phối cảnh 7-2.

Phòng bếp và ăn hiện đại, phối cảnh 7-3.

Mẫu số 8

Phòng bếp và ăn hiện đại, phối cảnh 8-1.

Phòng bếp và ăn hiện đại, phối cảnh 8-2.

Phòng bếp và ăn hiện đại, phối cảnh 8-3.

Mẫu số 9

Phòng bếp và ăn hiện đại, phối cảnh 9-1.

Phòng bếp và ăn hiện đại, phối cảnh 9-2.

Phòng bếp và ăn hiện đại, phối cảnh 9-3.

Hy vọng những mẫu phòng bếp và ăn đẹp nhất được IvHome thiết kế và lựa chọn đã mang đến cho quý vị những tham khảo bổ ích. Hãy gọi chúng tôi để được giải đáp mọi thắc mắc và nhận những tư vấn miễn phí.

Xem thêm:

Lên đầu trang