Thiết kế phòng ngủ với các mẫu đẹp nhất

Những mẫu phòng ngủ đẹp nhất được IvHome thiết kế và lựa chọn theo các phong cách cổ điển, tân cổ điển và hiện đại. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhập mẫu thiết kế mới nhất và đẹp nhất trong bài đăng này. Mời quý vị tham khảo.

Thiết kế phòng ngủ cổ điển

Mẫu số 1

Phòng ngủ cổ điển, phối cảnh 1-1.

Phòng ngủ cổ điển, phối cảnh 1-2.

Phòng ngủ cổ điển, phối cảnh 1-3.

Phòng ngủ cổ điển, phối cảnh 1-4.

Phòng ngủ cổ điển, phối cảnh 1-5.

Phòng ngủ cổ điển, phối cảnh 1-6.

Mẫu số 2

Phòng ngủ cổ điển, phối cảnh 2-1.

Phòng ngủ cổ điển, phối cảnh 2-2.

Phòng ngủ cổ điển, phối cảnh 2-3.

Phòng ngủ cổ điển, phối cảnh 2-4.

Phòng ngủ cổ điển, phối cảnh 2-5.

Phòng ngủ cổ điển, phối cảnh 2-6.

Mẫu số 3

Phòng ngủ cổ điển, phối cảnh 3-1.

Phòng ngủ cổ điển, phối cảnh 3-2.

Phòng ngủ cổ điển, phối cảnh 3-3.

Phòng ngủ cổ điển, phối cảnh 3-4.

Phòng ngủ cổ điển, phối cảnh 3-5.

Phòng ngủ cổ điển, phối cảnh 3-6.

Thiết kế phòng ngủ tân cổ điển

Mẫu số 4

Phòng ngủ tân cổ điển, phối cảnh 4-1.

Phòng ngủ tân cổ điển, phối cảnh 4-2.

Phòng ngủ tân cổ điển, phối cảnh 4-3.

Mẫu số 5

Phòng ngủ tân cổ điển, phối cảnh 5-1.

Phòng ngủ tân cổ điển, phối cảnh 5-2.

Phòng ngủ tân cổ điển, phối cảnh 5-3.

Phòng ngủ tân cổ điển, phối cảnh 5-4.

Mẫu số 6

Phòng ngủ tân cổ điển, phối cảnh 6-1.

Phòng ngủ tân cổ điển, phối cảnh 6-2.

Phòng ngủ tân cổ điển, phối cảnh 6-3.

Phòng ngủ tân cổ điển, phối cảnh 6-4.

Phòng ngủ tân cổ điển, phối cảnh 6-5.

Mẫu số 7

Phòng ngủ tân cổ điển, phối cảnh 7-1.

Phòng ngủ tân cổ điển, phối cảnh 7-2.

Mẫu số 8

Phòng ngủ tân cổ điển, phối cảnh 8-1.

Phòng ngủ tân cổ điển, phối cảnh 8-2.

Phòng ngủ tân cổ điển, phối cảnh 8-3.

Phòng ngủ tân cổ điển, phối cảnh 8-4.

Mẫu số 9

Phòng ngủ tân cổ điển, phối cảnh 9-1.

Phòng ngủ tân cổ điển, phối cảnh 9-2.

Phòng ngủ tân cổ điển, phối cảnh 9-3.

Phòng ngủ tân cổ điển, phối cảnh 9-4.

Phòng ngủ tân cổ điển, phối cảnh 9-5.

Thiết kế phòng ngủ hiện đại

Mẫu số 10

Phòng ngủ hiện đại, phối cảnh 10-1.

Phòng ngủ hiện đại, phối cảnh 10-2.

Mẫu số 11

Phòng ngủ hiện đại, phối cảnh 11-1.

Phòng ngủ hiện đại, phối cảnh 11-2.

Phòng ngủ hiện đại, phối cảnh 11-3.

Mẫu số 12

Phòng ngủ hiện đại, phối cảnh 12-1.

Phòng ngủ hiện đại, phối cảnh 12-2.

Phòng ngủ hiện đại, phối cảnh 12-3.

Thiết kế phòng ngủ trẻ em

Mẫu số 13

Phòng ngủ bé trai, phối cảnh 13-1.

Phòng ngủ bé trai, phối cảnh 13-2.

Mẫu số 14

Phòng ngủ bé gái, phối cảnh 14-1.

Phòng ngủ bé gái, phối cảnh 14-2.

Phòng ngủ bé gái, phối cảnh 14-3.

Hy vọng những mẫu phòng ngủ đẹp nhất được IvHome thiết kế và lựa chọn đã mang đến cho quý vị những tham khảo bổ ích. Hãy gọi chúng tôi để được giải đáp mọi thắc mắc và nhận những tư vấn miễn phí.

Xem thêm:

Lên đầu trang